http://amazon.com
- Thuế nội địa: 8.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 3%
http://ashford.com
- Thuế nội địa: 8.3%
- Phí xử lý dịch vụ: 5%
http://www.watchstation.com
- Thuế nội địa: 10.25%
- Phí xử lý dịch vụ: 8%
http://www.skagen.com
- Thuế nội địa: 9.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 8%
http://mvmtwatches.com
- Thuế nội địa: 8.3%
- Phí xử lý dịch vụ: 5%
http://michaelkors.com
- Thuế nội địa: 8.3%
- Phí xử lý dịch vụ: 5%
http://www.zappos.com/
- Thuế nội địa: 9%
- Phí xử lý dịch vụ: 3.3%
http://www.forever21.com/
- Thuế nội địa: 9%
- Phí xử lý dịch vụ: 3%
http://www.gearbest.com/
- Thuế nội địa: 9.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 8%
http://www.bathandbodyworks.com/
- Thuế nội địa: 8.75%
- Phí xử lý dịch vụ: 3%
https://feintools-online.com/
- Thuế nội địa: 9.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 8%
http://www.vitacost.com/
- Thuế nội địa: 8.75%
- Phí xử lý dịch vụ: 3%
http://www.newegg.com/
- Thuế nội địa: 9.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 8%
http://victoriasecret.com
- Thuế nội địa: 8.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 5%
http://calvinklein.com
- Thuế nội địa: 8.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 5%
https://www.lacoste.com/us/
- Thuế nội địa: 8.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 5%
https://www.maccosmetics.com/
- Thuế nội địa: 8.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 3%
http://www.kmart.com
- Thuế nội địa: 8.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 3%
https://www.zales.com/
- Thuế nội địa: 8.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 3%
http://www.ross-simons.com/?cc=VN&curr=VN
- Thuế nội địa: 8.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 3%