http://amazon.com
- Thuế nội địa: 8.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 3%
http://www.zappos.com/
- Thuế nội địa: 9%
- Phí xử lý dịch vụ: 3.3%
http://www.forever21.com/
- Thuế nội địa: 9%
- Phí xử lý dịch vụ: 3%
http://victoriasecret.com
- Thuế nội địa: 8.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 5%
http://calvinklein.com
- Thuế nội địa: 8.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 5%
https://www.lacoste.com/us/
- Thuế nội địa: 8.5%
- Phí xử lý dịch vụ: 5%
https://www.backcountry.com/
- Thuế nội địa: 0%
- Phí xử lý dịch vụ: 0%
https://www.thenorthface.com/
- Thuế nội địa: 0%
- Phí xử lý dịch vụ: 0%